Global gifts


Kvalitet:
Global Gifts levererar alltid produkter av hög kvalité. Vi arbetar tillsammans med några av de bästa och oberoende kvalitets agenterna i världen för att garantera en hög produktstandard. Våra anställda gör även personliga besök på fabrikerna för att utföra on site inspektioner.

Vi har godkända etiska krav som uppförandekoder gentemot våra leverantörer. Dessa är noggrant framtagna enligt internationell standards och ställer krav på tillverkningen, reglerar arbetsmiljö och förbud mot barnarbete.

Pris
Vi på Global Gifts förstår att våra kunder värdesätter konkurrenskraftiga priser så vi använder alltid vår omfattande inköpserfarenhet för att ge er bästa möjliga priser.

Miljö
Vi jobbar aktivt för att minimera miljöpåverkan vid tillverkning och framtagning av råvaror och material. Vi försöker i största möjliga mån använda sjöfrakt för minsta möjliga miljöpåverkan.